Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia
(SITIO WEB BAIXO CONSTRUCCION)RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2018 pola que se acorda a publicación do Convenio de colaboración entre as universidades de
Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña para a constitución do Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia (CISUG).
( Galego | Castellano )